Preklad:
Kniha:
11  A opäť: Chváľte Pána, všetky národy a oslavujte ho, všetci ľudia!   12  A inde zasa Izaiáš hovorí: Bude výhonok z koreňa Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania.   13  Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.   14  Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať.   15  Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha,  
Botekov preklad :
Nech Boh nádeje naplní vás, ktorí veríte, všetkou radosťou a pokojom a mocou Svätého Ducha dá vzrásť vašu nádej!
(Rom 15,13)
Ekumenický preklad :
Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.
(Rom 15,13)
Evanjelický preklad :
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.
(Rom 15,13)
Katolícky preklad :
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
(Rom 15,13)
Roháčkov preklad :
A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha.
(Rom 15,13)
Rómska Nová zmluva :
A o Del, so amen del o užaripen, tumen mi pherarel savore radišagoha the smiromoha andro pačaben, hoj te baron prekal e zor le Sentne Duchoskeri andro užaripen.
(Rom 15,13)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás