Preklad:
Kniha:
4  Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,   5  tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.   6  Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou,   7  ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje.   8  Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.  
Botekov preklad :
Podľa schopností, ktoré nám Boh dal, máme rozličné úlohy. Ak sme dostali dar prorokovať, ohlasujeme Božie slovo v súlade s vierou, ktorú sme dostali.
(Rom 12,6)
Ekumenický preklad :
Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou,
(Rom 12,6)
Evanjelický preklad :
Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou;
(Rom 12,6)
Katolícky preklad :
Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou,
(Rom 12,6)
Roháčkov preklad :
A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou;
(Rom 12,6)
Rómska Nová zmluva :
Ale o Del amen diňa peskere lačhipnastar sakones aver dari. Te hin varekas daros te prorokinel, mi kerel oda, pal oda keci les hin pačaben.
(Rom 12,6)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás