Preklad:
Kniha:
15  Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.   16  Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu?   17  Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.   18  Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po okraje sveta ich slová.   19  Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu.  
Botekov preklad :
Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova.
(Rom 10,17)
Ekumenický preklad :
Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.
(Rom 10,17)
Evanjelický preklad :
Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.
(Rom 10,17)
Katolícky preklad :
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
(Rom 10,17)
Roháčkov preklad :
Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.
(Rom 10,17)
Rómska Nová zmluva :
O pačaben avel akor, sar šunas a šunas akor, sar pes vakerel o lav le Kristoskero.
(Rom 10,17)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás