Preklad:
Kniha:
17  Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý.   18  Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl.   19  Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!   20  Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.   21  Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.  
Botekov preklad :
Tých, ktorých milujem, napomínam a naprávam. Buď teda horlivý a rob pokánie!
(Rev 3,19)
Ekumenický preklad :
Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!
(Rev 3,19)
Evanjelický preklad :
Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa!
(Rev 3,19)
Katolícky preklad :
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
(Rev 3,19)
Roháčkov preklad :
Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie.
(Rev 3,19)
Rómska Nová zmluva :
Me dovakerav a bararav avri sakones kas kamav. Vaš oda, dža čačes pal o Del a visar tut le binendar.
(Rev 3,19)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás