Preklad:
Kniha:
3  Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.   4  Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.   5  A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.   6  A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.   7  Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.  
Botekov preklad :
Vtedy ten, ktorý sedel na tróne, vyhlásil: "Hľa, všetko robím nové." Potom dodal: "Napíš: Tieto slová sú isté a pravdivé."
(Rev 21,5)
Ekumenický preklad :
A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.
(Rev 21,5)
Evanjelický preklad :
A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé.
(Rev 21,5)
Katolícky preklad :
A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." A hovoril: "Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé."
(Rev 21,5)
Roháčkov preklad :
A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.
(Rev 21,5)
Rómska Nová zmluva :
Oda, ko bešelas pro tronos, phenďa: “Dikh, kerav savoro nevo.” A phenďa mange: “Pisin, bo kala lava hine pačivale the čačipnaskere.”
(Rev 21,5)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás