Preklad:
Kniha:
Hospodin kraľuje, odel sa velebou
1 Hospodin je Kráľom! On priodel sa velebou, Hospodin priodel a opásal sa silou; upevnil svet, aby sa neklátil. 2 Prepevný je trón Tvoj od počiatku; Ty si od večnosti. 3 Pozdvihli rieky, Hospodine, pozdvihli rieky hlas svoj, pozdvihli rieky hukot svoj. 4 Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti. 5 Spoľahlivé sú Tvoje svedectvá; posvätná úcta patrí Tvojmu domu na večné časy, Hospodine.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás