Preklad:
Kniha:
Nech je nám Boh milostivý a žehná nás
1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň. 2 Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! Nech rozjasní svoju tvár pri nás. Sela. 3 Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi. 4 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všetky národy! 5 Nech kmene plesajú a radujú sa, že spravodlivo spravuješ národy a vodíš kmene po zemi. Sela. 6 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všetky národy! 7 Zem vydala svoju úrodu: požehnáva nás Boh, náš Boh. 8 Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme!Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás