Preklad:
Kniha:
1  Dávidov žalm Rkp. + prvého dňa po sobote (LXX, Vg). Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.   2  Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.   3  Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?   4  Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá.  
Botekov preklad :
Lebo on ju postavil na vodách a jej základy položil do hlbín mora.
(Psa 24,2)
Ekumenický preklad :
Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.
(Psa 24,2)
Evanjelický preklad :
Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach.
(Psa 24,2)
Katolícky preklad :
Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
(Psa 24,2)
Roháčkov preklad :
lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál.
(Psa 24,2)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás