Preklad:
Kniha:
27  Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!   28  Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.   29  Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.   30  A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.   31  Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.  
Botekov preklad :
Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by sa celé tvoje telo malo dostať do pekla.
(Mat 5,29)
Ekumenický preklad :
Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.
(Mat 5,29)
Evanjelický preklad :
Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.
(Mat 5,29)
Katolícky preklad :
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
(Mat 5,29)
Roháčkov preklad :
Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba! Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.
(Mat 5,29)
Rómska Nová zmluva :
Te tut cirdel pro binos tiri čači jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het! Bo feder tuke hin, hoj te merel jekh tiro kotor, sar te calo tiro ťelos uľahas čhido andro peklos.
(Mat 5,29)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás