Preklad:
Kniha:
18  Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.   19  Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Var. – Kto ich však… v nebeskom kráľovstve.   20  Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov.   21  Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd.   22  Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata Var. + bez príčiny, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák Aram. raka = prázdny, sprostý (židovská opovržlivá nadávka), musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: Blázon Hebr. alebo gr. móre = blázon, bezbožník (najhrubšie židovské náboženské odsúdenie), musí ísť do ohnivého pekla.  
Botekov preklad :
Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
(Mat 5,20)
Ekumenický preklad :
Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov.
(Mat 5,20)
Evanjelický preklad :
Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
(Mat 5,20)
Katolícky preklad :
Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
(Mat 5,20)
Roháčkov preklad :
Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.
(Mat 5,20)
Rómska Nová zmluva :
Bo phenav tumenge, te na ela tumaro čačipnaskeriben ( spravodľišagos) feder sar o čačipen le zakoňikengero the le farizejengero, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos.”
(Mat 5,20)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás