Preklad:
Kniha:
59  Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť.   60  Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja   61  a hovorili: Tento povedal: Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť.   62  Tu vstal veľkňaz a opýtal sa ho: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe?   63  Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus T. j. Mesiáš, Boží Syn.  
Botekov preklad :
ktorí vyhlásili: "Tento človek povedal: Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho znovu postaviť."
(Mat 26,61)
Ekumenický preklad :
a hovorili: Tento povedal: Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť.
(Mat 26,61)
Evanjelický preklad :
a povedali: Tento riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať.
(Mat 26,61)
Katolícky preklad :
a hovorili: "Tento povedal: “Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.”"
(Mat 26,61)
Roháčkov preklad :
a riekli: Tento povedal: Ja môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vystaviť.
(Mat 26,61)
Rómska Nová zmluva :
a phende: “Kada manuš phenďa: ‘Me šaj čhivav tele kada chramos a tel o trin džives les pale šaj ačhavav.’ ”
(Mat 26,61)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás