Preklad:
Kniha:
26  Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom.   27  Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom.   28  Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.   29  Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.   30  A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.  
Botekov preklad :
Ako Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."
(Mat 20,28)
Ekumenický preklad :
Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.
(Mat 20,28)
Evanjelický preklad :
Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.
(Mat 20,28)
Katolícky preklad :
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."
(Mat 20,28)
Roháčkov preklad :
ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
(Mat 20,28)
Rómska Nová zmluva :
Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”
(Mat 20,28)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás