Preklad:
Kniha:
16  Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus Gr. Christos = hebr. Mašiach = Pomazaný (aj v. 20), Syn živého Boha.   17  Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený Alt. blažený si, Šimon, syn Jonáša Gr. Barjona = aram. syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.   18  A ja ti hovorím: Ty si Peter Gr. Petros = hebr. Kéfas = skala a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány Gr. hádes. Alt. ríša mŕtvych, podsvetie ju nepremôžu.   19  Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi.   20  Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus.  
Botekov preklad :
A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu.
(Mat 16,18)
Ekumenický preklad :
A ja ti hovorím: Ty si Peter Gr. Petros = hebr. Kéfas = skala a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány Gr. hádes. Alt. ríša mŕtvych, podsvetie ju nepremôžu.
(Mat 16,18)
Evanjelický preklad :
A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
(Mat 16,18)
Katolícky preklad :
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
(Mat 16,18)
Roháčkov preklad :
A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;
(Mat 16,18)
Rómska Nová zmluva :
A the me tuke phenav, hoj tu sal o Peter ( grecki oda hin bar) a pre kada bar ačhavava miri khangeri a aňi o brani le pekloskere upral late na ňerinena.
(Mat 16,18)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás