Preklad:
Kniha:
37  Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.   38  Vtedy mu niektorí zákonníci a farizeji odpovedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie.   39  On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša:   40  Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci.   41  Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš!  
Botekov preklad :
On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.
(Mat 12,39)
Ekumenický preklad :
On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša:
(Mat 12,39)
Evanjelický preklad :
On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša.
(Mat 12,39)
Katolícky preklad :
On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.
(Mat 12,39)
Roháčkov preklad :
Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša.
(Mat 12,39)
Rómska Nová zmluva :
Ale ov lenge odphenďa: “O pokoleňie nalačho the lubikano mangel znameňje, ale na ela leske dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero.
(Mat 12,39)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás