Preklad:
Kniha:
21  Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha?   22  Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: Ako to zmýšľate vo svojich srdciach?   23  Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať: Vstaň a choď!?   24  Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy — povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!   25  Ten sa pred nimi postavil na nohy, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov.  
Botekov preklad :
Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy.‘ alebo: ‚Vstaň a choď‘?
(Luk 5,23)
Ekumenický preklad :
Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať: Vstaň a choď!?
(Luk 5,23)
Evanjelický preklad :
Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy! - a či povedať: Vstaň a choď?
(Luk 5,23)
Katolícky preklad :
Čo je ľahšie - povedať: “Odpúšťajú sa ti hriechy,” alebo povedať: “Vstaň a choď”?
(Luk 5,23)
Roháčkov preklad :
Čože je ľahšie, povedať: Odpustené sú ti tvoje hriechy, a či povedať: Vstaň a choď!?
(Luk 5,23)
Rómska Nová zmluva :
So hin lokeder te phenel: ‘Odmukle tuke hin o bini,’ či te phenel: ‘Ušči a dža’?
(Luk 5,23)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás