Preklad:
Kniha:
7  Keby sa predsa z toho jedlo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezískate obľubu.   8  Kto by z toho jedol, previní sa, lebo znesvätil, čo je sväté Hospodinovi; bude odstránený spomedzi svojho ľudu.   9  Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy.   10  Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh.   11  Nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom.  
Botekov preklad :
Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nebudete žať až po samý okraj poľa. Klásky po svojej žatve nebudeš zbierať.
(Lev 19,9)
Ekumenický preklad :
Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy.
(Lev 19,9)
Evanjelický preklad :
Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte.
(Lev 19,9)
Katolícky preklad :
Keď budete zberať úrodu svojej krajiny, nežnite svoje pole až do kraja a keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte.
(Lev 19,9)
Roháčkov preklad :
Keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žniva neposbieraš.
(Lev 19,9)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás