Preklad:
Kniha:
1 Na tretí deň T. j. tretí deň po stretnutí s Natanaelom a siedmy deň po scéne v Betánii (Jn 1,28) bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka.
Svadba v Káne
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. 4 Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. 5 Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! 6 Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. 7 Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. 11 Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. 12 Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní.
Očistenie chrámu
13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a tým, čo predávali holuby, povedal: Odneste to odtiaľto! Nerobte tržnicu z domu môjho Otca! 17 Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma stravuje. 18 Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? 19 Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. 20 Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? 21 No on hovoril o chráme svojho tela. 22 Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.
Ježiš pozná všetkých
23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých 25 a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človekovi.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás