Preklad:
Kniha:
12  Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;   13  tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.   14  To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.   15  Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.   16  Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.  
Botekov preklad :
A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
(Jhn 1,14)
Ekumenický preklad :
To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
(Jhn 1,14)
Evanjelický preklad :
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.
(Jhn 1,14)
Katolícky preklad :
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
(Jhn 1,14)
Roháčkov preklad :
A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
(Jhn 1,14)
Rómska Nová zmluva :
Ov, oda Lav, ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhahas pre leskeri slava avke, sar pre slava so sas ča le jekhe Čhas, so uľiľa ( pes narodzinďa) le Dadestar. A ov sas pherdo le čačipnaha the le Devleskere lačhipnaha.
(Jhn 1,14)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás