Preklad:
Kniha:
1  Teraz počúvaj, Jákob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil.   2  Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha. Neboj sa, môj služobník, Jákob, Ješurún Poetické označenie Izraela (porov. Dt 32,15; 33,5.26), ktorého som si vyvolil.   3  Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.   4  Vyrastú ako tráva uprostred vôd, ako vŕby na brehoch potokov.   5  Jeden povie: Patrím Hospodinovi, druhý sa nazve menom Jákoba, iný napíše rukou: Hospodinov a nazve sa menom Izraela.  
Botekov preklad :
Lebo vylejem vody na smädnú zem a potoky na vyschnutú pôdu; vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoje deti,
(Isa 44,3)
Ekumenický preklad :
Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
(Isa 44,3)
Evanjelický preklad :
lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.
(Isa 44,3)
Katolícky preklad :
Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy.
(Isa 44,3)
Roháčkov preklad :
lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov,
(Isa 44,3)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás