Preklad:
Kniha:
7  Vy sa však ploďte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej.   8  Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním:   9  Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom   10  a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme.   11  Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.  
Botekov preklad :
"Pozrite, ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vašimi potomkami po vás
(Gen 9,9)
Ekumenický preklad :
Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom
(Gen 9,9)
Evanjelický preklad :
Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom
(Gen 9,9)
Katolícky preklad :
"Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás,
(Gen 9,9)
Roháčkov preklad :
A ja, hľa, staviam svoju smluvu s vami i s vaším semenom po vás
(Gen 9,9)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás