Preklad:
Kniha:
7  Po Enóšovom narodení žil Šét osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.   8  Celý vek Šétovho života bol deväťstodvanásť rokov, potom zomrel.   9  Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kenán.   10  Po Kenánovom narodení žil Enóš osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.   11  Celý vek Enóšovho života bol deväťstopäť rokov, potom zomrel.  
Botekov preklad :
Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana.
(Gen 5,9)
Ekumenický preklad :
Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kenán.
(Gen 5,9)
Evanjelický preklad :
Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, splodil Kénána.
(Gen 5,9)
Katolícky preklad :
Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
(Gen 5,9)
Roháčkov preklad :
A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana.
(Gen 5,9)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás