Preklad:
Kniha:
7  Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky.   8  Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.   9  Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi.   10  Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky.   11  Léviho synovia: Geršón, Kohát a Merari.  
Botekov preklad :
Rubenovi synovia: Henoch, Pallu, Checron, Karmi.
(Gen 46,9)
Ekumenický preklad :
Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi.
(Gen 46,9)
Evanjelický preklad :
Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pallú, Checrón a Karmí.
(Gen 46,9)
Katolícky preklad :
Rubenovi synovia: Henoch, Falu, Hesron a Karmi.
(Gen 46,9)
Roháčkov preklad :
A synovia Rúbenovi: Chanoch a Fallu, Checron a Charmi.
(Gen 46,9)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás