Preklad:
Kniha:
6  Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a dcéry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíru.   7  Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť.   8  Ezáv sa usadil v seírskom pohorí. Ezáv je Edóm.   9  Toto sú pokolenia Ezáva, praotca Edómčanov na seírskom pohorí.   10  Toto sú mená Ezávových synov: Elifaz, syn Ezávovej ženy Ady, Reuel, syn Ezávovej ženy Basemat.  
Botekov preklad :
Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.
(Gen 36,8)
Ekumenický preklad :
Ezáv sa usadil v seírskom pohorí. Ezáv je Edóm.
(Gen 36,8)
Evanjelický preklad :
Tak býval Ézav na Séírskom pohorí. Ézav je Edóm.
(Gen 36,8)
Katolícky preklad :
A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.
(Gen 36,8)
Roháčkov preklad :
A tak býval Ezav na vrchu Seire, Ezav, to je Edom.
(Gen 36,8)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás