Preklad:
Kniha:
5  Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov.   6  Jákob a všetok ľud čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanaáne.   7  Tam postavil oltár a nazval to miesto El-Bét-El Hebr. Boh Bételu (Božieho domu), lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.   8  V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub náreku.   9  Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán-Aramu a požehnal ho.  
Botekov preklad :
Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
(Gen 35,7)
Ekumenický preklad :
Tam postavil oltár a nazval to miesto El-Bét-El Hebr. Boh Bételu (Božieho domu), lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
(Gen 35,7)
Evanjelický preklad :
Tam postavil oltár a pomenoval to miesto Él Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
(Gen 35,7)
Katolícky preklad :
Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Betelu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
(Gen 35,7)
Roháčkov preklad :
A vystavili tam oltár a pomenovali to miesto: El-bet-el ; lebo tam tam sa mu boli zjavili Bohovia, keď utekal pred svojím bratom.
(Gen 35,7)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás