Preklad:
Kniha:
5  Jákob sa dopočul, že zneuctil jeho dcéru Dinu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili z poľa od stáda.   6  Šechemov otec Chamór odišiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral.   7  Keď sa Jákobovi synovia vrátili z poľa a dopočuli sa o tom, pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnil Jákobovu dcéru.   8  Chamór im však povedal: Môj syn Šechem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcéry. Dajte mu ju teda za ženu.   9  Vstúpme do príbuzenstva: vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry.  
Botekov preklad :
Keď sa Jakubovi synovia vrátili z poľa a keď sa o tom dozvedeli, pobúrilo ich to a zahoreli veľkým hnevom, lebo spáchal nehanebnosť v Izraeli tým, že spal s Jakubovou dcérou, a to sa nemalo stať.
(Gen 34,7)
Ekumenický preklad :
Keď sa Jákobovi synovia vrátili z poľa a dopočuli sa o tom, pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnil Jákobovu dcéru.
(Gen 34,7)
Evanjelický preklad :
Synovia Jákobovi došli z poľa, a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to; veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať.
(Gen 34,7)
Katolícky preklad :
Jakubovi synovia práve prišli z poľa a keď počuli, čo sa stalo, zarmútili sa a zahoreli veľkým hnevom, lebo tým, že on obcoval s Jakubovou dcérou, spáchal nehanebnosť v Izraeli. A to sa nemalo stať.
(Gen 34,7)
Roháčkov preklad :
A synovia Jakobovi prišli s poľa, keď to počuli, a mužovia boli naplnení bolesťou a rozhnevali sa veľmi, lebo vykoval bláznovstvo v Izraelovi, ležať s dcérou Jakobovou, čo sa tak nerobí.
(Gen 34,7)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás