Preklad:
Kniha:
5  Izák prepustil Jákoba a ten sa odobral do Paddán-Aramu k Labánovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jákobovej a Ezávovej matky.   6  Ezáv videl, že Izák Jákoba požehnal a poslal do Paddán-Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že mu pri požehnaní prikázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek.   7  Ezáv videl, že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán-Aramu.   8  Keď Ezáv postrehol, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánčanky nepáčia,   9  odišiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Machalat, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebajóta.  
Botekov preklad :
A Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do Paddan-Aramu.
(Gen 28,7)
Ekumenický preklad :
Ezáv videl, že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán-Aramu.
(Gen 28,7)
Evanjelický preklad :
a že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán-Aramu.
(Gen 28,7)
Katolícky preklad :
a že Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do sýrskej Mezopotámie.
(Gen 28,7)
Roháčkov preklad :
a že Jakob poslúchol svojho otca a svoju matku a išiel do Pádan-arama,
(Gen 28,7)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás