Preklad:
Kniha:
5  Z nich sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch.   6  Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.   7  Kúšovi synovia sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán.   8  Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi.   9  Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie: Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród.  
Botekov preklad :
Kušovi synovia sú: Seba, Chavila, Sabta, Rama, Sabteka. Ramovi synovia sú: Šeba, Dedan.
(Gen 10,7)
Ekumenický preklad :
Kúšovi synovia sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán.
(Gen 10,7)
Evanjelický preklad :
Kúšovi synovia sú: Sebá, Chavílá, Raamá a Sabtechá; Raamovi synovia sú: Šebá a Dedán.
(Gen 10,7)
Katolícky preklad :
Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.
(Gen 10,7)
Roháčkov preklad :
A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Raáma a Sabtecha. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan.
(Gen 10,7)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás