Preklad:
Kniha:
4  Ada porodila Ezávovi Elifaza a Basemat porodila Reuela.   5  Oholibama porodila Jeúša, Jaláma a Koracha. Toto sú Ezávovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaáne.   6  Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a dcéry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíru.   7  Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť.   8  Ezáv sa usadil v seírskom pohorí. Ezáv je Edóm.  
Botekov preklad :
Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
(Gen 36,6)
Ekumenický preklad :
Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a dcéry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíru.
(Gen 36,6)
Evanjelický preklad :
Potom Ézav vzal svoje ženy, synov a dcéry i všetky osoby svojho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všetko svoje vlastníctvo, ktoré si nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do krajiny Séíru.
(Gen 36,6)
Katolícky preklad :
Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.
(Gen 36,6)
Roháčkov preklad :
Potom vzal Ezav svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry jako i všetky duše svojho domu i svoj dobytok i všetky svoje hovädá i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kanaána, a odišiel zo zeme Seira pred Jakobom svojím bratom.
(Gen 36,6)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás