Preklad:
Kniha:
3  Abrám ešte dodal: Veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom?   4  Hospodin mu však povedal: On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z teba.   5  Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva.   6  Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť.   7  Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.  
Botekov preklad :
Vyviedol ho von a povedal: "Pozdvihni oči k nebu a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať." A povedal mu: "Toľko bude tvojho potomstva."
(Gen 15,5)
Ekumenický preklad :
Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva.
(Gen 15,5)
Evanjelický preklad :
Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva.
(Gen 15,5)
Katolícky preklad :
Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!"
(Gen 15,5)
Roháčkov preklad :
A Hospodin ho vyviedol von a riekol: Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje semä.
(Gen 15,5)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás