Preklad:
Kniha:
3  Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma.   4  Javánovi synovia sú: Eliša, Taršíš, Kittím a Rodaním.   5  Z nich sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch.   6  Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.   7  Kúšovi synovia sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán.  
Botekov preklad :
Od týchto pochádzajú národy rozptýlené po ostrovoch. To boli Jafetovi synovia, každý podľa svojich krajín, každý podľa svojho jazyka a podľa svojich rodov a podľa svojich národov.
(Gen 10,5)
Ekumenický preklad :
Z nich sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch.
(Gen 10,5)
Evanjelický preklad :
Z týchto sa po ostrovoch vo svojich krajinách rozvetvili národy rozličného jazyka, čeľade a národnosti.
(Gen 10,5)
Katolícky preklad :
Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.
(Gen 10,5)
Roháčkov preklad :
Od týchto, keď sa porozchodili, obsadené boly ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch.
(Gen 10,5)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás