Preklad:
Kniha:
46  Ona rýchlo zložila z pleca džbán a povedala: Napi sa a napojím aj tvoje ťavy. Napil som sa a ona napojila aj ťavy.   47  Nato som sa jej spýtal: Čia si ty dcéra? Ona odpovedala: Som dcéra Betuela, Nachórovho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej do nosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky,   48  padol som na kolená, poklonil som sa Hospodinovi a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna.   49  Teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte, a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo.   50  Labán a Betuel odpovedali: Vyšlo to od Hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie.  
Botekov preklad :
Hlboko som sa poklonil a klaňal sa Jahvemu, velebil som Jahveho, Boha môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol priamou cestou, aby som vzal dcéru brata môjho pána pre jeho syna.
(Gen 24,48)
Ekumenický preklad :
padol som na kolená, poklonil som sa Hospodinovi a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna.
(Gen 24,48)
Evanjelický preklad :
Padol som na kolená, sklonil som sa pred Hospodinom a dobrorečil som Bohu Abraháma, môjho pána, Hospodinovi, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som dcéru príbuzného môjho pána vzal pre jeho syna.
(Gen 24,48)
Katolícky preklad :
i padol som na kolená, poklonil som sa Pánovi a prosil som Pána, Boha môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol po pravej ceste, aby som priviedol dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna.
(Gen 24,48)
Roháčkov preklad :
Potom som sklonil hlavu a poklonil som sa Hospodinovi a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu svojho pána Abraháma, ktorý ma viedol pravou cestou, aby som vzal jeho synovi dcéru brata svojho pána.
(Gen 24,48)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás