Preklad:
Kniha:
45  Sotva som to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala vody, povedal som jej: Daj sa mi napiť!   46  Ona rýchlo zložila z pleca džbán a povedala: Napi sa a napojím aj tvoje ťavy. Napil som sa a ona napojila aj ťavy.   47  Nato som sa jej spýtal: Čia si ty dcéra? Ona odpovedala: Som dcéra Betuela, Nachórovho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej do nosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky,   48  padol som na kolená, poklonil som sa Hospodinovi a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna.   49  Teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte, a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo.  
Botekov preklad :
Spýtal som sa jej: ‚Čia si ty dcéra?‘ a ona odpovedala: ‚Som dcéra Betuela, Nachorovho syna, ktorého mu porodila Milka.‘ Nato som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky.
(Gen 24,47)
Ekumenický preklad :
Nato som sa jej spýtal: Čia si ty dcéra? Ona odpovedala: Som dcéra Betuela, Nachórovho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej do nosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky,
(Gen 24,47)
Evanjelický preklad :
Vtedy som sa jej takto opýtal: Čia si ty dcéra? A ona odpovedala: Som dcéra Náchórovho syna Betúéla, ktorého mu porodila Milká. Nato som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky.
(Gen 24,47)
Katolícky preklad :
Potom som sa jej opýtal: "Čia si ty dcéra?" A ona mi odpovedala: "Som dcéra Batuela, Nachorovho syna, ktorému ho porodila Melcha." Potom som jej založil do nosa krúžok a na ruky náramnice
(Gen 24,47)
Roháčkov preklad :
Vtedy som sa jej pýtal a povedal som: Čia si ty dcéra? A riekla: Dcéra Betuela, syna Náchorovho, ktorého mu porodila Milka. Tu som jej zavesil obrúčku na jej nos a dal som náramenníky na jej ruky.
(Gen 24,47)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás