Preklad:
Kniha:
2  Keď Jákobovi oznámili: Prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko.   3  Jákob povedal Jozefovi: Boh Všemohúci sa mi zjavil v Lúze, v Kanaáne, a požehnal ma.   4  Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva.   5  Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji, Efrajim a Menašše sú moji ako Rúben a Šimeón.   6  Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov.  
Botekov preklad :
a povedal mi: ‚Ja ťa urobím plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov a dám ti túto zem do večného vlastníctva a po tebe i tvojmu potomstvu.‘
(Gen 48,4)
Ekumenický preklad :
Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva.
(Gen 48,4)
Evanjelický preklad :
riekol mi: Hľa, učiním ťa plodným a rozmnožím ťa na spoločenstvo národov, a túto krajinu dám tvojmu potomstvu po tebe do večného vlastníctva.
(Gen 48,4)
Katolícky preklad :
a povedal mi: "Hľa, ja ťa rozplodím a rozmnožím a urobím z teba množstvo národov a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastníctva naveky."
(Gen 48,4)
Roháčkov preklad :
a riekol mi: Hľa, rozplodím ťa a rozmnožím ťa a učiním ťa hromadou národov a dám túto zem tvojmu semenu po tebe za večné vlastníctvo.
(Gen 48,4)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás