Preklad:
Kniha:
28  Keď tadiaľ prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta.   29  Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho,   30  vrátil sa k bratom a povedal: Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?   31  Nato vzali Jozefove šaty, zabili capa a šaty namočili do krvi.   32  Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie.  
Botekov preklad :
vrátil sa ku svojim bratom, povedal: "Chlapca tam niet! Kdeže sa ja teraz podejem?"
(Gen 37,30)
Ekumenický preklad :
vrátil sa k bratom a povedal: Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?
(Gen 37,30)
Evanjelický preklad :
vrátil sa ku bratom a povedal: Chlapca niet! Kamže sa ja teraz podejem?
(Gen 37,30)
Katolícky preklad :
vrátil sa k svojim bratom a povedal: "Chlapca tu už niet! A kde sa ja podejem?"
(Gen 37,30)
Roháčkov preklad :
A keď sa navrátil k svojim bratom, povedal: Nieto chlapca! A ja, kam sa ja teraz podejem!
(Gen 37,30)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás