Preklad:
Kniha:
1  Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezáva a povedal: Syn môj! On mu odvetil: Tu som.   2  Nato prehovoril: Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť.   3  Vezmi si zbraň, tulec a luk, vyjdi na pole a niečo mi ulov.   4  Z toho mi priprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať, skôr ako zomriem.   5  Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ezávom. Len čo Ezáv odišiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to,  
Botekov preklad :
Vezmi teda svoje zbrane, svoj tulec a luk, vyjdi do poľa a ulov mi divinu.
(Gen 27,3)
Ekumenický preklad :
Vezmi si zbraň, tulec a luk, vyjdi na pole a niečo mi ulov.
(Gen 27,3)
Evanjelický preklad :
Vezmi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vyjdi na pole, ulov mi zver
(Gen 27,3)
Katolícky preklad :
Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi uloviť nejakú zver!
(Gen 27,3)
Roháčkov preklad :
Tak teraz vezmi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vyjdi na pole a ulov mi zverinu.
(Gen 27,3)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás