Preklad:
Kniha:
26  Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových synov.   27  Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.   28  Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen.   29  Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa.   30  Izrael povedal Jozefovi: Teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ.  
Botekov preklad :
Izrael poslal pred sebou Júdu k Jozefovi, aby pred neho predstúpil v Gošene, a prišli do kraja Gošen.
(Gen 46,28)
Ekumenický preklad :
Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen.
(Gen 46,28)
Evanjelický preklad :
Júdu však poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal cestu do Góšenu.
(Gen 46,28)
Katolícky preklad :
On však poslal Júdu pred sebou k Jozefovi aby oznámil jeho príchod do Gesenu. Keď prišli do Gesenu,
(Gen 46,28)
Roháčkov preklad :
A Júdu poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu, idúcemu pred ním, ukázal cestu do Gózena. A tak prišli do zeme Gózena.
(Gen 46,28)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás