Preklad:
Kniha:
26  Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema, vzali Dinu zo Šechemovho domu a odišli.   27  Jákobovi synovia potom prišli k pobitým a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto.   28  Pobrali ovce, hovädzí dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli.   29  Odvliekli všetko ich imanie, všetky ženy i deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch.   30  Potom Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanaánčania a Perizzejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov; ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom.  
Botekov preklad :
Pobrali ich ovce, ich rožný dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste a na poli.
(Gen 34,28)
Ekumenický preklad :
Pobrali ovce, hovädzí dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli.
(Gen 34,28)
Evanjelický preklad :
Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli, pobrali,
(Gen 34,28)
Katolícky preklad :
Ich ovce, dobytok a osly, čo boli v meste a na poli, vzali so sebou.
(Gen 34,28)
Roháčkov preklad :
Ich stádo drobného dobytka, ich voly, ich oslov a to, čo bolo v meste a čo na poli, všetko pobrali.
(Gen 34,28)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás