Preklad:
Kniha:
23  Dánovi synovia: Chuším.   24  Naftaliho synovia: Jachceel, Guni, Jecer a Šillém.   25  Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Labán svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem.   26  Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových synov.   27  Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.  
Botekov preklad :
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Laban svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jakubovi, spolu sedem osôb.
(Gen 46,25)
Ekumenický preklad :
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Labán svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem.
(Gen 46,25)
Evanjelický preklad :
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jákobovi, spolu sedem osôb.
(Gen 46,25)
Katolícky preklad :
To sú synovia Baly, ktorú dal Laban svojej dcére Ráchel. Ona porodila Jakubovi týchto, spolu sedem duší.
(Gen 46,25)
Roháčkov preklad :
To boli synovia Bilhini, ktorú dal Lában Rácheli, svojej dcére, a porodila týchto Jakobovi, všetkých duší sedem.
(Gen 46,25)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás