Preklad:
Kniha:
23  Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami.   24  Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, poslúchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať.   25  Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dinini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov.   26  Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema, vzali Dinu zo Šechemovho domu a odišli.   27  Jákobovi synovia potom prišli k pobitým a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto.  
Botekov preklad :
Keď však potom trpeli v bolestiach, vzali na tretí deň dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia, totiž Simeon a Lévi, každý svoj meč a vnikli do nič netušiaceho mesta: pobili všetkých mužov.
(Gen 34,25)
Ekumenický preklad :
Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dinini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov.
(Gen 34,25)
Evanjelický preklad :
Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Díny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov.
(Gen 34,25)
Katolícky preklad :
Na tretí deň však, keď mali horúčku, vzali dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia Simeon a Lévi, meče, prepadli nič netušiace mesto a pobili všetkých mužov.
(Gen 34,25)
Roháčkov preklad :
A stalo sa tretieho dňa, keď mali najväčšiu bolesť, že vzali dvaja synovia Jakobovi, Simeon a Lévi, bratia Dínini, každý svoj meč a prišli smelo na mesto a pobili všetkých mužského pohlavia.
(Gen 34,25)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás