Preklad:
Kniha:
21  Títo muži sa pokojne správajú voči nám, nech sa teda usadia v krajine, nech sa v nej voľne pohybujú, veď je dosť široká a priestranná pre nich. My si budeme brať ich dcéry za ženy a svoje dcéry budeme dávať im.   22  Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud.   23  Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami.   24  Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, poslúchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať.   25  Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dinini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov.  
Botekov preklad :
Či potom ich stáda, ich majetok a ich dobytok nebudú naše? Nuž vyhovejme im, aby s nami bývali."
(Gen 34,23)
Ekumenický preklad :
Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami.
(Gen 34,23)
Evanjelický preklad :
Ich stáda, ich imanie aj ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to, a budú bývať s nami.
(Gen 34,23)
Katolícky preklad :
Či ich čriedy, majetok a všetok ich dobytok nebude náš? Len im urobme po vôli, aby ostali u nás!"
(Gen 34,23)
Roháčkov preklad :
A pri tom či ich dobytok, ich majetok a všetky ich hovädá nebudú vtedy naše? Len im povoľme, a budú bývať s nami.
(Gen 34,23)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás