Preklad:
Kniha:
20  Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí.   21  Teraz sa už nebojte! Ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral.   22  Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil stodesať rokov.   23  Efrajimových synov videl do tretieho pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menaššeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená.   24  Potom Jozef povedal bratom: Ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.  
Botekov preklad :
A tak Jozef a rodina jeho otca bývali v Egypte a Jozef žil stodesať rokov.
(Gen 50,22)
Ekumenický preklad :
Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil stodesať rokov.
(Gen 50,22)
Evanjelický preklad :
Tak ostal Jozef bývať v Egypte, on i dom jeho otca; Jozef žil 110 rokov.
(Gen 50,22)
Katolícky preklad :
Jozef teda býval v Egypte; on aj dom jeho otca. Jozef žil stodesať rokov.
(Gen 50,22)
Roháčkov preklad :
A tak býval Jozef v Egypte, on i dom jeho otca. A Jozef žil sto desať rokov.
(Gen 50,22)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás