Preklad:
Kniha:
19  odpovedz: Je to dar tvojho služobníka Jákoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi, a aj on ide za nami.   20  Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali čriedy. Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete:   21  Aj on sám, tvoj služobník Jákob, ide za nami. Povedal si: Udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. Azda ma prijme priateľsky.   22  Dar ho predchádzal, no on zostal cez noc v tábore.   23  Jákob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prebrodil sa cez Jabbók.  
Botekov preklad :
a povedzte: ‚A tvoj sluha Jakub ide za nami.‘" Myslel si totiž: "Udobrím si ho darmi, ktoré som poslal dopredu, a napokon sám predstúpim pred jeho tvár, azda ma prijme prívetivo."
(Gen 32,21)
Ekumenický preklad :
Aj on sám, tvoj služobník Jákob, ide za nami. Povedal si: Udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. Azda ma prijme priateľsky.
(Gen 32,21)
Evanjelický preklad :
a povedzte: Hľa, aj tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž: Udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči; azda ma prívetivo prijme.
(Gen 32,21)
Katolícky preklad :
a ešte dodáte: "Hľa, tvoj služobník Jakub je za nami!"" Myslel totiž takto: Udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú; len potom predstúpim pred neho. Možno bude zhovievavý.
(Gen 32,21)
Roháčkov preklad :
A tedy išiel dar pred ním, a on nocoval tej noci v tábore.
(Gen 32,21)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás