Preklad:
Kniha:
18  Jozef povedal otcovi: Nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku.   19  Otec to však odmietol: Viem, syn môj, viem to, aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy.   20  V ten deň ich požehnal a povedal: Tvojím menom bude Izrael žehnať: Boh nech ťa urobí ako Efrajima a Menaššeho! Tak uprednostnil Efrajima pred Menaššem.   21  Potom Izrael povedal Jozefovi: Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov.   22  Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom; získal som ho z rúk Amorejčanov svojím mečom a lukom.  
Botekov preklad :
V ten deň ich požehnal takto: "Buďte v Izraeli vo vážnosti a nech sa hovorí: Nech ťa Boh urobí podobným Efraimovi a Manassesovi!" Tak dal prednosť Efraimovi pred Manassesom.
(Gen 48,20)
Ekumenický preklad :
V ten deň ich požehnal a povedal: Tvojím menom bude Izrael žehnať: Boh nech ťa urobí ako Efrajima a Menaššeho! Tak uprednostnil Efrajima pred Menaššem.
(Gen 48,20)
Evanjelický preklad :
Tak ich v ten deň požehnal a povedal: Tvojím menom bude Izrael požehnávať takto: Nech s tebou naloží Boh ako s Efrajimom a Menaššem! Tak dal prednosť Efrajimovi pred Menaššem.
(Gen 48,20)
Katolícky preklad :
I požehnal ich v ten deň a povedal: "Tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť: "Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manassesovi."" A tak uprednostnil Efraima pred Manassesom.
(Gen 48,20)
Roháčkov preklad :
A požehnal ich toho dňa a riekol: Tebou bude dávať požehnanie Izrael a povie: Nech ťa učiní Bôh ako Efraima a Manassesa! A postavil Efraima pred Manassesa.
(Gen 48,20)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás