Preklad:
Kniha:
18  Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Labán svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť.   19  Synovia Jákobovej manželky Ráchel: Jozef a Benjamín.   20  Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru.   21  Benjamínovi synovia: Bela, Becher, Ašbél, Gera, Naamán, Echi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.   22  Toto sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jákobovi, spolu ich bolo štrnásť.  
Botekov preklad :
Jozefovi sa narodili v Egyptskej krajine Manasses a Efraim, ktorých mu porodila Asnat, dcéra Poti-Feru, kňaza z Onu.
(Gen 46,20)
Ekumenický preklad :
Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Póti-Feru.
(Gen 46,20)
Evanjelický preklad :
Jozefovi sa však narodili v Egypte Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera.
(Gen 46,20)
Katolícky preklad :
Jozefovi sa narodili v egyptskej krajine synovia, ktorých mu porodila Asenet, dcéra Putifara, kňaza z Heliopolu: Manasses a Efraim.
(Gen 46,20)
Roháčkov preklad :
A Jozefovi sa narodili v Egyptskej zemi dvaja synovia, ktorých mu porodila Azenata, dcéra Putiferova, kňaza-kniežaťa z Óna: Manassesa a Efraima.
(Gen 46,20)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás