Preklad:
Kniha:
18  Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni Hebr. Syn mojej bolesti; otec ho však nazval Benjamín Hebr. Ben-Jamín = Syn pravice, šťastia.   19  Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema.   20  Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes.   21  Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal-Éderom.   22  Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov.  
Botekov preklad :
Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.
(Gen 35,20)
Ekumenický preklad :
Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes.
(Gen 35,20)
Evanjelický preklad :
Jákob postavil nad jej hrobom posvätný stĺp. To je posvätný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes.
(Gen 35,20)
Katolícky preklad :
A Jakub postavil nad jej hrobom pomník. To je Ráchelin náhrobný pomník a trvá až dodnes.
(Gen 35,20)
Roháčkov preklad :
A Jakob postavil pomník na jej hrob. To je ten náhrobný pomník Ráchelin, ktorý tam stojí až do dnešného dňa.
(Gen 35,20)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás