Preklad:
Kniha:
17  Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami.   18  V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat,   19  územie Kénitov, Kenizzejcov, Kadmončanov,   20  Chetitov, Perizzejcov a Refajov,   21  Amorejčanov, Kanaánčanov, Girgašejov a Jebúsejov.  
Botekov preklad :
Kenijcov, Kenizejcov, Kadmoncov,
(Gen 15,19)
Ekumenický preklad :
územie Kénitov, Kenizzejcov, Kadmončanov,
(Gen 15,19)
Evanjelický preklad :
Kénijcov, Kenizejcov, Kadmóncov
(Gen 15,19)
Katolícky preklad :
Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov,
(Gen 15,19)
Roháčkov preklad :
Keneja, Kenizeja, Kadmoneja,
(Gen 15,19)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás