Preklad:
Kniha:
16  tridsať pridájajúcich tiav s ich mláďatami, štyridsať kráv, desať býčkov, dvadsať oslíc a desať osliat.   17  Po čriedach ich odovzdal svojim sluhom a povedal: Choďte dopredu a udržujte odstup medzi čriedami.   18  Prvému rozkázal: Keď sa stretneš s mojím bratom Ezávom a spýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie je to, čo ženieš,   19  odpovedz: Je to dar tvojho služobníka Jákoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi, a aj on ide za nami.   20  Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali čriedy. Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete:  
Botekov preklad :
Prvému rozkázal: "Keď ťa stretne môj brat Ezau a opýta sa ťa: ‚Čí si? Kam ideš? Komu patrí to, čo je pred tebou?‘
(Gen 32,18)
Ekumenický preklad :
Prvému rozkázal: Keď sa stretneš s mojím bratom Ezávom a spýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie je to, čo ženieš,
(Gen 32,18)
Evanjelický preklad :
Prvému rozkázal: Ak ťa stretne môj brat Ézav a opýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie sú tieto zvieratá pred tebou,
(Gen 32,18)
Katolícky preklad :
Prvému prikázal takto: "Keď ťa stretne môj brat Ezau a ak sa obráti na teba s otázkou: "Čí si a kde ideš? A čie je toto, čo ženieš?" -
(Gen 32,18)
Roháčkov preklad :
Vtedy povieš: Tvojho služobníkov, Jakobov. Je to dar, poslaný môjmu pánovi Ezavovi. A hľa, i sám ide za nami.
(Gen 32,18)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás