Preklad:
Kniha:
16  Kozľacími kožkami mu ovinula ruky a holý krk.   17  Obľúbené jedlo a chlieb, čo pripravila, vložila potom do rúk svojho syna Jákoba.   18  Keď vošiel k otcovi, povedal: Otec môj! On odvetil: Tu som. Kto si, syn môj?   19  Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ezáv, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi kázal. Vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku, aby si ma mohol požehnať.   20  Izák však synovi povedal: Ako si len mohol tak rýchlo niečo nájsť, syn môj? On odvetil: Umožnil mi to Hospodin, tvoj Boh.  
Botekov preklad :
On vošiel ku svojmu otcovi a povedal: "Otče môj!" On mu odpovedal: "Tu som, ktorý si ty, syn môj?"
(Gen 27,18)
Ekumenický preklad :
Keď vošiel k otcovi, povedal: Otec môj! On odvetil: Tu som. Kto si, syn môj?
(Gen 27,18)
Evanjelický preklad :
Keď vošiel k svojmu otcovi, povedal: Otče môj! On mu odpovedal: Tu som; kto si, syn môj?
(Gen 27,18)
Katolícky preklad :
Keď prišiel k otcovi, povedal: "Otče môj!" On odvetil: "Tu som. Kto si, syn môj?"
(Gen 27,18)
Roháčkov preklad :
A prišiel k svojmu otcovi a povedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu?
(Gen 27,18)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás