Preklad:
Kniha:
15  Toto sú vodcovia Ezávových synov: synovia Elifaza, Ezávovho prvorodeného sú: vodca Temán, vodca Omár, vodca Cefo, vodca Kenaz,   16  vodca Korach, vodca Gatám, vodca Amalék. Toto sú Elifazovi vodcovia v Edómsku. Sú to Adini vnuci.   17  Toto sú synovia Ezávovho syna Reuela: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamma, vodca Mizza. To sú Reuelovi vodcovia v Edómsku; sú to vnuci Ezávovej ženy Basemat.   18  Toto sú synovia Ezávovej ženy Oholibamy: vodca Jeúš, vodca Jalám, vodca Korach. To sú vodcovia Ezávovej ženy Oholibamy, Anovej dcéry.   19  Toto sú Ezávovi synovia a ich vodcovia. To je Edóm.  
Botekov preklad :
Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat.
(Gen 36,17)
Ekumenický preklad :
Toto sú synovia Ezávovho syna Reuela: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamma, vodca Mizza. To sú Reuelovi vodcovia v Edómsku; sú to vnuci Ezávovej ženy Basemat.
(Gen 36,17)
Evanjelický preklad :
Toto sú synovia Ézavovho syna Reúéla: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šammá, vodca Mizzá. To sú vodcovia Reúéla v Edómsku; to sú vnuci Ézavovej ženy Basematy.
(Gen 36,17)
Katolícky preklad :
A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.
(Gen 36,17)
Roháčkov preklad :
A toto boli synovia Reuela, syna Ezavovho: knieža Nachat, knieža Zárach, knieža Šamma, knieža Mizza. Toto boly kniežatá, ktoré pošly z Reuela v zemi Edomovej. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej.
(Gen 36,17)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás