Preklad:
Kniha:
12  Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal.   13  Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný.   14  Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli.   15  Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma.   16  Vtedy Abimelech povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my!  
Botekov preklad :
Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.
(Gen 26,14)
Ekumenický preklad :
Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli.
(Gen 26,14)
Evanjelický preklad :
Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli.
(Gen 26,14)
Katolícky preklad :
Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva, a preto mu Filištínci závideli.
(Gen 26,14)
Roháčkov preklad :
A mal stádo drobného dobytka a stádo rožného statku a služobnej čeľade mnoho, a preto mu závideli Filištíni.
(Gen 26,14)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás